หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 38 งาน

1. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร(Messenger)*ด่วน

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รับส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 6,500-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. พนักงานแจกสิ่งพิมพ์

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริหารงานทั่วไป ของบริษัท ได้แก่ งานขาย, งานบริหารทีมงาน, งานปฏิบัติการ และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 32,000 - 42,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานฝ่ายการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่) ด่วนที่สุด

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้ช่วยช่างเทคนิค ( ประจำบริษัทอุตสาหกรรมการบิน)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrator)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

จัดเก็บเอกสาร บันทึกข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รับโทรศัพท์ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 6,000 - 8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตรวจสอบ,ดูแล,ทดแทนงาน ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่องานให้บริษัท และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน 5,500 - 15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เลขานุการ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

-งานด้านเลขา -เข้าใจเรื่องการตลาด-สามารถใช้ POWER- POINT ได้ หรือ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ทำงาน 6
วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานสโตร์/คลังสินค้า

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

พนักงานสโตร์ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 5,000 - 6,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-24,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชี/ทำรายการบัญชีใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ ทำเกี่ยวกับเช็คได้/ปิดบัญชีประจำวันและง วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 9,500-14,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( ประจำ โรงพยาบาลกรุงเทพ )

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร (สำคัญ ไม่ใช่เงินสด) ประจำธนาคาร ระหว่างสาขาต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 20
เงินเดือน 8,500 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำธนาคารในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร (สำคัญ ไม่ใช่เงินสด) ประจำธนาคาร ระหว่างสาขาต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เป็นผู้ช่วยกุ๊กในการประกอบอาหาร ประจำฝ่ายครัวการบินไทยดอนเมือง วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 8,500 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานเดินเอกสารประจำธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

พนักงานเดินเอกสารภายใน มีหน้าที่ในการจัดส่งเอกสาร , เดินเอกสารภายในตัวอาคาร วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พนักงานคีย์ข้อมูล

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เป็นงานรายวัน คีย์ข้อมูลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริหารงานด้านบุคคล, สรรหาพนักงานใหม่,จัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่,ตรวจสอบเวลามาทำ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 18,000-25,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการ ด่วนที่สุด

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ควบคุมดูแล พนักงานให้ทำงานอย่างเป็นระบบ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. โอเปอเรเตอร์ Operators

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รับโทรศัพท์ และพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 8,500 -10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ฝ่ายบุคคล

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ดูแลจัดสรรค์พนักงาน วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงานขับรถ(รถยนต์)ประจำธนาคาร

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขับรถประจำตำแหน่ง ,รถลีมูซีน วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานขับรถประจำตำแหน่ง(ประจำธนาคารอิสลาม)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขับรถให้กับผู้บริหาร ทำงาน ที่ธนาคารอิสลาม อโศก
วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. พนักงานต้อนรับประจำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

พนักงานต้อนรับ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ฝ่ายขาย

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

เสนอขาย ธุรกิจบริการของทางบริษัท วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รับผิดชอบดูและงานด้านการขายของบริษัท วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานขับรถประจำธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัดมหาชน)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขับรถให้พนักงานธนาคารไทยพานิชย์ (จำกัดมหาชน) วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานขับรถ(ผู้บริหาร)ประจำธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัดมหาชน)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขับรถให้ผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัดมหาชน) วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. พนักงานตัดต่อวีดีโอ

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. PC

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. พนักงานขับรถรับส่งอาหาร (ในสนามบิน) บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

รับส่งอาหารระหว่าง ครัวการบิน - ลานจอด วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. พนักงานขายไอศครีม

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 15
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. พนักงานขาย PC ประจำห้าง

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขายพัดลมไอน้ำ ประจำห้างสาขาใกล้บ้าน วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ / ประชาสัมพันธ์

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. P.C.

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำห้าง วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. พนักงานบัญชีการเงิน (ประจำประเทศดูไบ)

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

บัญชี วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. EVENT-SALES พนักงานขาย

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

-
วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. Tele-Sales พนักงานขายทางโทรศัพท์

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

ขายสินค้าทางโทรศัพท์
สามารถปิดการขายทางโทรศัพท์ได้ดี
วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต วันที่ 4 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี